Trang hiện tại:

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VALENTINA COURT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VALENTINA COURT BUILDING
 • Tên Building: Valentina Court Office
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 430m2
 • Diện tích : 30, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42.000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SATRA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SATRA BUILDING
 • Tên Building: Satra building
 • Vị trí : Đồng Khởi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 45, 53, 66m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 126.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LANT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LANT BUILDING
 • Tên Building: Lant Building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70m2, 75m2, 90m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIMEDIMEX BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIMEDIMEX BUILDING
 • Tên Building: Vimedimex building
 • Vị trí : Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 430m2
 • Diện tích : 90 - 143 - 190 - 220m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HBT TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HBT TOWER
 • Tên Building: HBT Tower
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 220m2
 • Diện tích : 60m2, 70m2,100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | AVENIS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | AVENIS BUILDING
 • Tên Building: Avenis Building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình Trạng: đang cho thuê
Giá : 240,000VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline:
0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HPL BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | HPL BUILDING
 • Tên Building: HPL Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: ~200m2
 • Diện tích : 65, 95m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 281,000VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0968.44.68.68
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON TRADE CENTER TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON TRADE CENTER TOWER
 • Tên Building: Saigon Trade Center
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : từ 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 33 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 458,000VND ~ 22$
PDV : 125.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HDTC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HDTC BUILDING
 • Tên Building: HDTC Building
 • Vị trí : Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích sàn: 530m2
 • Diện tích : 140, 296m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng:  đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CAPITAL PLACE BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CAPITAL PLACE BUILDING
 • Tên Building: Capital Place Building
 • Vị trí : Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 100m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 354,000VND ~ 17$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETCOMREAL BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETCOMREAL BUILDING
 • Tên Building: Vietcomreal Building
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 357m2
 • Diện tích : 60m2, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng:đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MARITIME BANK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MARITIME BANK BUILDING
Giá :420,000VND ~ 20$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CENTRAL PARK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CENTRAL PARK BUILDING
 • Tên Building: Central park Building
 • Vị trí : Nguyễn Trãi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 330m2
 • Diện tích : 100, 200, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | NORCH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | NORCH BUILDING
 • Tên Building: Norch Building
 • Vị trí : Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích sàn: 394m2
 • Diện tích : 100, 150, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV: 63,000VND ~ 3$
VAT: 10%


Hotline: 0968.44.68.68
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ATIC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ATIC BUILDING
 • Tên Building: Atic Tower
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 262,500VND ~ 12.5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PDD BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PDD BUILDING
 • Tên Building: PDD Tower
 • Vị trí : Pasteur , Quận 1
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : 92, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 430,500VND ~ 20,5$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%


Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HMC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HMC BUILDING
 • Tên Building: HMC Building
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 475m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER
 • Tên Building: Phương Tower
 • Vị trí : Lý tự trọng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING
 • Tên Building: CitiLight Building
 • Vị trí : Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 250,000VND ~ 12$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VINCOM CENTER BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VINCOM CENTER BUILDING
 • Tên Building: Vincom Center
 • Vị trí :  Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 4500m2
 • Diện tích : Từ 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 26 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 525,000VND ~ 25$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER
 • Tên Building: Gemadept Tower
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 686m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 136.600VND ~ 6.5$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | RESCO TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | RESCO TOWER
 • Tên Building: Resco Building
 • Vị trí : Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING
 • Tên Building: Green Power Tower
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 170, 300, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 504,000VND ~ 24$
PDV : 125,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HARBOUR VIEW

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HARBOUR VIEW
 • Tên Building: Harbour view
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 200, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 20 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 100%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETNAM BUSINESS CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETNAM BUSINESS CENTER
 • Tên Building: Vietnam Business Center
 • Vị trí : Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70, 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING
 • Tên Building: Lucky Star Building
 • Vị trí : Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING
 • Tên Building: PVFCCo Building
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT :
10%


 Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | DAKAO CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | DAKAO CENTER
 • Tên Building: DaKao Center
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 115m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tinh trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | YOCO BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | YOCO BUILDING
Giá : 420,000VND ~ 24$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TMS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TMS BUILDING
 • Tên Building: TMS building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 69m2, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 73,500VND ~ 3,5$
VAT :
10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH BUILDING

 
 • Tên Building: Sương Nguyệt Ánh Building
 • Vị trí : Sương Nguyệt  Ánh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 216m2
 • Diện tích : hơn 216m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10$


 Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246


Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING
 • Tên Building: TSC building
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 270m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VINACONEX BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VINACONEX BUILDING
 • Tên Building: Vinaconex building
 • Vị trí : Điện Biển Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :10%

Hotline: 0904 71 71 00

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ROSANA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ROSANA BUILDING
Giá : 350,000VND ~ 17$
PDV : 104,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | IWA SQUARE BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | IWA SQUARE BUILDING

 • Tên Building: Iwa Square Building
 • Vị trí : Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 45m2, 97m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 260,000VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUILDONAI BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUILDONAI BUILDING
 • Tên Building: Tuildonai building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 280m2
 • Diện tích : 65, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING
 • Tên Building: Tuấn Minh Building
 • Vị trí : Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MAI HỒNG QUẾ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MAI HỒNG QUẾ BUILDING
 • Tên Building: Mai Hồng Quế Building
 • Vị trí : Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích sàn:150m2
 • Diện tích : 45, 55, 110m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline 1: 0968.44.68.68
Hotline 2: 0932.662.246

Đọc thêm...
 

Tag về văn phòng quận 1 : văn phòng cho thuê quận 1, van phong cho thue quan 1, cho thuê văn phòng quận 1, cho thue van phong quan 1, văn phòng quận 1 cho thuê, van phong quan 1 cho thue, tìm văn phòng quận 1, tim van phong quan 1, văn phòng quận 1, van phong quan 1, cao ốc quận 1, cao oc quan 1,cho thuê văn phòng quận 1, cho thue van phong quan 1
Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 15 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Chi Nhánh Phú Nhuận: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678
 
Văn phòng cho thuê quận 1 Văn phòng cho thuê quận 1
97/100 5019 Bình chọn